DISTRIBUCIÓ I

FORMATS

A Only Fruit disposem de diferents formats de distribució:

a granel, en caixes de 10 kg, 6 kg i 5 kg, safates de 3 kg, cistelles i barquetes.

QUALITAT GLOBALG.A.P.

Comptem amb el certificat de qualitat GlobalG.A.P. que garanteix que els aliments compleixen amb els nivells establerts de qualitat i seguretat, i que han estat elaborats seguint criteris de sostenibilitat, respectant la seguretat, higiene i benestar dels treballadors, el medi ambient, i tenint en compte el respecte als animals. Així mateix, estem compromesos amb la sostenibilitat i comptem amb la Certificació i control d'envasos d'Ecoembes.